Opinie

De Federatie Vrije Beroepen, de interprofessionele organisatie in Vlaanderen en Brussel voor het vrije beroep, waar CIB Vlaanderen lid van is, hield een grote enquête bij de leden van orden en instituten. De resultaten van deze bevraging naar de werking van orden en instituten werden voorgesteld op de Dag van het Vrije Beroep op dinsdag 28 april. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) scoort van boven tot ver boven het gemiddelde. Maar dat betekent niet dat er niets meer kan worden verbeterd.

07/05/2015

Eerst het goede nieuws. De “gratis” 15 m³ drinkwater per gedomicilieerde bewoner verdwijnt. En nu het slechte nieuws. De eenheidsprijs van het drinkwater zal duurder worden naarmate er per gezin meer water wordt verbruikt. Voor de drinkwaterprijs wordt dan verder ook nog rekening gehouden  met  de  officiële  gezinssamenstelling.  Deze  beleidsintentie  is ongetwijfeld  goedbedoeld,  maar  voor  de  syndicus  die,  in  een  appartementsgebouw, het waterverbruik onder de mede-eigenaars correct moet verdelen volstrekt onuitvoerbaar.

22/04/2015

In De Tijd verscheen op 7 april 2015 een artikel met als titel: “Fiscus gaat immowebsites screenen in jacht op fraude”. Andere media namen gewillig over dat de immosector door de fiscus zou worden geviseerd. Wie de moeite doet om het volledige artikel te lezen moet vaststellen dat de federale regering alle mogelijke fraude bij e-commerce wil aanpakken en daarvoor middelen en ambtenaren zal vrijmaken. De vlag (de titel dus) dekt alweer maar een deel van de lading. Spijtig dat weer al eens de perceptie overblijft dat de “immosector” moet aangepakt worden.

16/04/2015

De overname van de inning van de registratie- en de successierechten door het Vlaams gewest heeft tot een aantal inhoudelijke en terminologische wijzigingen geleid. Zo verdween het woord registratierechten in de verkoopovereenkomsten voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams gewest. Vanaf nu moeten we het hebben over de verkooprechten. Aan de hoge tarieven werd evenwel niet geraakt. CIB Vlaanderen vraagt reeds langere tijd dat de registratierechten bij verkoop zouden worden verlaagd. Met de overname van de inning heeft dit pleidooi niet aan actualiteitswaarde ingeboet. Voor wie moet betalen speelt het geen rol of het nu registratierechten zijn of verkooprechten. Verlaging van deze rechten daarentegen, zeker voor de doelgroepen, is dringend als impuls om onder meer het aanbod huurwoningen te verhogen. Een uitbreiding van het toepassingsgebied van het renovatie-abattement zou hiertoe alvast een nuttige eerste stap kunnen zijn.

02/04/2015

CIB Vlaanderen volgt de parlementaire activiteiten van nabij. In onze parlementen gebeurt immers heel wat dat relevant is voor de vastgoedsector. Zo zijn er elke week parlementaire vragen, maar ook voorstellen en ontwerpen van decreet en wet. Ook afgelopen week werden een aantal zaken besproken die er voor de sector uitspringen, zoals de verplichte affichering van de huurprijzen. Schiet deze wetgeving zijn doel voorbij?

19/03/2015

De voorbije weken was er een hele discussie over het al dan niet bevriezen van de indexering van de woninghuurprijzen. Het leek wel een staatszaak waar ministers, partijvoorzitters, het middenveld, kortom, bijna iedereen een mening over had. Over de essentie leek het echter zelden te gaan: hoe we de private huurmarkt opnieuw zuurstof kunnen inblazen. Geld voor financiële impulsen is er momenteel niet. Maar maatregelen die zorgen voor een gunstiger investeringsklimaat, en die géén overheidsmiddelen kosten, kunnen nu wel worden genomen.

12/03/2015

Op 2 maart raakten cijfers bekend van het notariaat over de verkoopprijzen van vastgoed aan de kust in 2014. Dezelfde cijfers leverden in de kranten onder meer de volgende titels op: “Waardevaste reputatie appartement op zeedijk krijgt deuk”, “Vastgoedprijzen op de dijk dalen voor het eerst sinds lang”, “Prijzen flats met zicht op zee fors gedaald”, “Prijs appartementen op dijk met 6 procent gezakt”, “Massaal te koop: flats met zicht op zee”, “Koopje: appartement met zicht op zee”, “In de uitverkoop: appartement met zicht zee”. En blijkt uit de cijfers nu inderdaad dat de prijzen op één jaar met 6% zijn gedaald?

06/03/2015

Pagina's