Opinie

Het was op 11 februari en de daaropvolgende dagen nationaal en regionaal nieuws: Marc Coucke, ondernemer en bekende Vlaming, investeert 75 miljoen euro in vastgoed. Of wat nauwkeuriger, Marc Coucke wordt voor de helft eigenaar van bouwpromotor Versluys, mits een financiële inbreng van 75 miljoen euro. Op een persconferentie worden de ambitieuze plannen toegelicht. Het is een opsteker voor de vastgoedsector dat een succesvol ondernemer als Marc Coucke investeert in de sector. Dat er meer dan centen wordt ingebracht is ook duidelijk. Samen met de bekendmaking van de inbreng werden ook de ambities toegelicht. En deze zijn niet min. De ambitie is het ontwikkelen, bouwen en verkopen van appartementen aan de kust maar ook op andere locaties. Lees meer.

26/02/2015

CIB Vlaanderen ondertekende vorige week een samenwerkingsovereenkomst met de Federatie Vrije Beroepen (FVB), aangesloten bij UNIZO. Het mag duidelijk zijn dat deze partnership een nieuwe stap betekent in de richting van de verdere professionalisering van ons beroep. "De rol en het marktaandeel van de vastgoedmakelaar zijn de laatste decennia onmiskenbaar groter geworden", zegt CIB Vlaanderen voorzitter Stephan Coenen. "We informeren, begeleiden en ondersteunen onze leden. Dankzij de samenwerking met de Federatie Vrije Beroepen zal deze ondersteuning nog versterkt worden."

18/02/2015

Op 1 maart 2015 treedt het decreet Complexe Projecten in werking. Het uitvoeringsbesluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 21 januari 2015. Ook dit decreet voorziet in een uitbreiding van de informatieplicht voor de vastgoedmakelaar. Het decreet Complexe Projecten moet toelaten om bij grote bouwprojecten, waarbij ook een ruimtelijke herbestemming noodzakelijk is, het gehele vergunningstraject in één procedure te gieten en af te werken. De doelstelling van het nieuwe decreet is om administratieve vereenvoudiging en tijdswinst te creëren bij het vergunnen en realiseren van belangrijke investeringsprojecten. Het nieuwe decreet is dus vooral van belang voor overheden, projectontwikkelaars en investeerders in belangrijke bouwprojecten. Maar ook de vastgoedmakelaar moet aandacht hebben voor de gevolgen van het nieuwe decreet. Dit omdat de stedenbouwkundige informatieplicht wordt uitgebreid.

05/02/2015

Net zoals in tal van andere sectoren evolueren ook bij de vastgoedmakelaars en syndici de trends, regels en noden aan een razendsnel tempo. Zich permanent bijscholen is dan ook bittere noodzaak voor zelfstandige vastgoedmakelaars en hun medewerkers. Ongetwijfeld zijn er nog altijd vastgoedmakelaars die vorming volgen omdat het een wettelijke verplichting is. Maar gelukkig volgt het merendeel van de vastgoedmakelaars - en ook steeds meer medewerkers - vorming omdat ze er de noodzaak van inzien...

23/01/2015

Klachten over syndici of over het BIV? Ze komen steevast van dezelfde mensen of organisaties. Het doet dan ook deugd om in het “Eigenaarsmagazine”, het maandblad van de Verenigde Eigenaars, een editoriaal te lezen dat niet alleen maar oog heeft voor de fouten. Dat heel wat syndici, net zoals het BIV, ook heel wat goed werk verrichten, is niet alleen de waarheid. Het is ook een opsteker voor de correct werkende syndicus, voor CIB Vlaanderen als beroepsvereniging, en voor het BIV als tuchtorgaan.

15/01/2015

Wat verandert er in 2015? 2014 was nog niet voorbij of de lijstjes met nieuwe wetten en regels verschenen al veelvuldig in de pers. Veelbesproken was ongetwijfeld de verlaging van de woonbonus. Maar er is nog meer dat gewijzigd is, niet in het minst ook voor de vastgoedsector. Zo worden de lonen op 1 januari geïndexeerd en moeten heel wat modeldocumenten gewijzigd worden.

08/01/2015

Pagina's