Uitbreiding waarborgen CIB Bovenbouw

dinsdag, 19 december, 2017
Teaser: 

Sinds 1 januari 2016 is elke BIV-erkende vastgoedmakelaar verzekerd via de collectieve polis van het BIV. In die polis zijn de waarborgen BA Uitbating, Beroepsaansprakelijkheid en Borgstelling opgenomen conform de deontologische richtlijn. Omdat de dekkingen van de CIB-polis destijds veel ruimer waren dan datgene wat voorgeschreven wordt in de deontologie heeft CIB Vlaanderen toen voor haar leden een aanvullende polis (CIB Bovenbouw) ontwikkeld met hogere verzekerde kapitalen en bijkomende dekkingen. Binnen deze aanvullende polis zijn er nu een aantal nieuwe optionele uitbreidingen voorzien die je als CIB-lid bijkomend op eigen kosten kan verzekeren.

  • Verhoging van het verzekerd kapitaal van de waarborg ‘diefstal/verduistering door personeel of diefstal door derden’ van 30.000 euro naar 100.000 euro.
  • Uitbreiding van de waarborg rechtsbijstand met ‘burgerrechtelijke verdediging in geval van asbestproblematiek/niet-accidentele milieuschade’.

Voor bijkomende toelichting bij deze nieuwe uitbreidingen binnen de CIB Bovenbouw kan je terecht bij onze verzekeringspartner Concordia.