Permanente vorming

Wat?

Eenmaal een diploma of titel behaald, is het niet mogelijk om zonder de nodige bijscholing en vorming mee te evolueren met de boeiende en uitdagende vastgoedmaterie en de bijhorende (sociale) aspecten. Permanente vorming betekent dus zoveel als het blijven verwerven van kennis en vaardigheden na een basisopleiding.

Belang?

Wil je de huidige kwaliteit van je dienstverlening in de toekomst blijven garanderen, dan is het onontbeerlijk om je op geregelde tijdstippen te verdiepen in de kennis die essentieel is voor een goede uitoefening van je job. Bovendien verplicht het BIV iedere titularis om jaarlijks gemiddeld 10 uur permanente vorming te volgen, verspreid over een periode van twee jaar.

Aanbod?

  • Ben je werknemer in de sector (onder PC 323), dan kun je een gratis opleiding volgen via het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector. Ongeacht je statuut (bediende, arbeider of dienstbode) kun je gratis en onbeperkt deelnemen zolang je in dienst bent en tot één jaar na datum van het ontslag. Ook voor werknemers tewerkgesteld als uitzendkracht of in het kader van een IBO-overeenkomst geldt deze maatregel. De werkgever krijgt hiervoor tevens een financiële compensatie.
  • Ben je werkgever (zaakvoerder) met een zelfstandig statuut, dan kun je eveneens een gratis opleiding volgen via het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector, op voorwaarde dat een werknemer eveneens een (gratis!) opleiding volgt uit het lopende aanbod van het Sociaal Fonds.
  • Ben je zelfstandig vastgoedmakelaar en je hebt geen werknemers of geen van hen volgt een opleiding via het Sociaal Fonds, dan kan je minstens 20% korting krijgen voor opleidingen . Let wel, dit geldt enkel voor CIB-leden. Deze opleidingen worden georganiseerd door VIVO, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding. Naast gewone opleidingen, zijn er ook de Vastgoedacademie en het Vastgoedcongres. De opleidingen worden gegeven door deskundigen die zelf in de vastgoedpraktijk staan of er vaak mee te maken krijgen. Hieronder vind je de VIVO-opleidingskalender.

VIVO Opleidingen

woensdag, 20 november, 2019 -
14:00 tot 17:00
donderdag, 21 november, 2019 -
10:00 tot 13:00
donderdag, 21 november, 2019 -
10:00 tot 13:00
donderdag, 21 november, 2019 -
14:00 tot 17:00
donderdag, 21 november, 2019 -
18:00 tot 21:00

Pagina's