CIB Vlaanderen betaalt Reprobel-bijdrage voor haar leden

Publieke teaser: 

Reprobel int voor rekening van de auteurs en uitgevers een recht voor het maken van fotokopieën van beschermde werken zoals boeken, kranten, tijdschriften,... Naast de eenmalige bijdrage bij aankoop, huur of leasing van een fotokopieer- of scantoestel, is er jaarlijks een bijdrage verschuldigd voor het nemen van fotokopieën. Deze bijdrage is verschuldigd door de onderneming die het kopieertoestel in gebruik heeft.

Normaal moet elke onderneming jaarlijks bij Reprobel een aangifte doen en een door de overheid goedgekeurde vergoeding betalen. Reprobel sluit evenwel ook overeenkomsten af met beroepsverenigingen voor al hun leden. CIB Vlaanderen heeft een dergelijke 'kaderovereenkomst' met Reprobel reeds jaren terug afgesloten. CIB Vlaanderen betaalt aan Reprobel een jaarlijkse vergoeding. Als lid van CIB Vlaanderen moet je dus zelf geen jaarlijkse Reprobel-bijdrage betalen.

Verder lezen?