Erfdienstbaarheden

Cover: 
Teaser: 

Volgens artikel 637 van het Burgerlijk Wetboek is een erfdienstbaarheid "een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort".

Erfdienstbaarheden bestonden al ten tijde van de Romeinen en zijn dus eeuwenoud. Ze hebben doorheen de jaren steeds aan belang ingewonnen en zijn vandaag bijzonder actueel. Immers, de schaarste aan gronden, vereist dat de gronden en de gebouwen optimaal worden benut, waarbij erfdienstbaarheden een belangrijke rol vervullen.

Een erfdienstbaarheid houdt méér in dan een boer die een erf mag gebruiken om zijn akker te bereiken.

In deze syllabus zal dan ook dieper worden ingegaan op de verschillende erfdienstbaarheden en worden de vastgoedmakelaars er attent op gemaakt dat zij steeds bijzonder aandachtig moeten zijn voor het geval er een erfdienstbaarheid opduikt. 

Verder lezen?