Huur van korte duur voor handel en ambacht in Brussel

Cover: 
Teaser: 

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er, net zoals in Vlaanderen en Wallonië, thans afzonderlijke regels voorzien voor de handelshuurovereenkomst van korte duur. Op 9 mei 2019 werd de Ordonnantie d.d. 25 april 2019 betreffende de handelshuur van korte duur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze Ordonnantie treedt in werking op 19 mei 2019 en is enkel van toepassing op handelshuurovereenkomsten van korte duur die nadien worden afgesloten. In deze syllabus wordt deze nieuwe regelgeving besproken. 

Verder lezen?