Huur van korte duur voor handel en ambacht in Vlaanderen

Cover: 
Teaser: 

“Op 26 juli 2016 werd het Decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit werd van kracht op 1 september 2016. Hiermee wordt er in Vlaanderen een regime van korte duur van handelspanden van kracht. Hierdoor wordt het mogelijk om handelspanden voor kortere duur dan 9 jaar te verhuren, vb. voor de uitoefening van een pop-up concept, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het nieuwe Vlaamse huurregime biedt aan eigenaars en huurders meer rechtszekerheid, door bepaalde aspecten van de huurrelatie o.a. de duur, beëindiging en mogelijkheid tot uitvoeren van werken uitdrukkelijk wettelijk te regelen. De syllabus “huur van korte duur voor handel en ambacht” heeft tot doel om de lezer wegwijs te maken in het nieuwe Decreet door een puntsgewijze en praktische bespreking van de diverse artikelen.”

Verder lezen?