Woninghuur Wallonië

Cover: 
Teaser: 

Ingevolge de zesde staatshervorming, werd de bevoegdheid om regels uit te vaardigen inzake woninghuurovereenkomsten geregionaliseerd en dus overgeheveld naar de gewesten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft als eerste in eigen regelgeving voorzien, welke in werking is getreden op 1 januari 2018.

Het Waals Gewest is inmiddels gevolgd. Op 28 maart 2018 werd het Decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Het Decreet treedt in werking op 1 september 2018.

Nieuw is dat de term “woninghuurovereenkomst” thans slaat op alle huurovereenkomsten betreffende een woning, behoudens toeristische logies, daar waar regels m.b.t. de woninghuurovereenkomsten voordien enkel van toepassing waren op huurovereenkomsten m.b.t. de hoofdverblijfplaats van de huurder. Verder worden er enkele nieuwe types huurovereenkomsten in het leven geroepen, zoals de studentenwoninghuurovereenkomsten en de medehuur. In deze syllabus worden de bepalingen inzake de woninghuur in Wallonië uitgebreid uiteengezet. 

Verder lezen?