Syllabi

Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw verneemt graag jouw opmerkingen of suggesties in verband met de syllabi. Je kan deze sturen naar syllabi@cib.be. Ook als je zelf graag aan een syllabus wil meewerken, kan je je tot dit e-mailadres richten.

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er, net zoals in Vlaanderen en Wallonië, thans afzonderlijke regels voorzien voor de handelshuurovereenkomst van korte duur. Op 9 mei 2019 werd de Ordonnantie d.d.

Vu l'arrivée massive de magasins pop-up, le législateur bruxellois a, à l'instar du législateur flamand et wallon, enfin prévu un régime locatif particulier pour les magasins pop-up se situant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce syllabus a été conçu comme un ouvrage de référence circonstancié à l’attention de tout syndic, un manuel pratique pour faciliter la gestion juridique et administrative des immeubles à appartements dont il a la charge.

Stress is een welgekend fenomeen in onze dagelijkse samenleving. Hoe ermee om te gaan is dikwijls een hele uitdaging. In deze syllabus worden een aantal handige tools aangereikt om stress tijdens het dagelijkse leven onder controle te houden.

Op 9 november 2018 verscheen het Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (afgekort als het Vlaams Woninghuurdecreet) in het Belgisch Staatsblad.

De eigenaar die een kamerwoning wenst te verhuren, dient zich naast de regelgeving betreffende de woonkwaliteitseisen bewust te zijn van de mogelijkheden en beperkingen op stedenbouwkundig vlak.

In de vastgoedfiscaliteit is er zelden een rustig jaar. Ook 2018 stond bol van wijzigingen met relevantie voor de vastgoedprofessional. Blikvanger uiteraard was de hervorming van het Vlaams verkooprecht.

In 2018 werd er opnieuw heel wat gewijzigd aan het vastgoedrecht. Denk maar aan de regionalisering van de woninghuurovereenkomsten, waardoor er in de drie gewesten nieuwe huurwetgeving is ontstaan.

In de syllabus wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende bouwmaterialen met hun respectievelijke voor- en nadelen.

Lorsqu’un contrat de location est conclu, prévoir une garantie locative n’est pas légalement obligatoire.

Pagina's