Syllabi

Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw verneemt graag jouw opmerkingen of suggesties in verband met de syllabi. Je kan deze sturen naar syllabi@cib.be. Ook als je zelf graag aan een syllabus wil meewerken, kan je je tot dit e-mailadres richten.

Op 1 juni 2018 is er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in werking getreden. Daarbij werden het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen afgeschaft.

Ingevolge de zesde staatshervorming, werd de bevoegdheid om regels uit te vaardigen inzake woninghuurovereenkomsten geregionaliseerd en dus overgeheveld naar de gewesten.

Vu l'arrivée massive de magasins pop-up, le législateur décrétal wallon a, à l'instar du législateur flamand, prévu, depuis le 1er mai 2018, un régime locatif particulier pour les magasins pop-up se situant sur le territoire de la Région wallonne.

Suite à la sixième réforme institutionnelle de l’Etat, la matière du bail n’est plus de la compétence du législateur fédéral car elle a été transférée aux législateurs régionaux.

In de syllabus “het beroep van vastgoedmakelaar-bemiddelaar & -syndicus – de beroepsreglementering” wordt in een eerste deel de toegang tot het beroep en de wettelijke bescherming toegelicht.

Gezien de opkomst van vele pop-up stores, heeft ook de Waalse decreetgever sinds 1 mei 2018 in een afzonderlijk huurregime voorzien voor pop-up stores gelegen in het Waals gewest.

La mise en location d’un bien oblige le locataire à se comporter en bon père de famille et à entretenir le bien loué, afin qu’il soit en mesure de le restituer, à la fin de la location, dans l’état dans lequel il l’a reçu.

Zowel Vlaams als federaal volgen de fiscale wijzigingen elkaar in ijltempo op. In deze syllabus staan we stil bij de belangrijkste nieuwigheden die 2017 op fiscaal vlak heeft gebracht. We blikken ook vooruit op 2018.

Het vastgoedrecht staat nooit stil, ook niet in 2017. In deze syllabus worden de belangrijkste wetswijzigingen, alsook opvallende vonnissen, arresten en rechtscommentaren, in vogelvlucht overlopen.

Ingevolge de zesde staatshervorming, werd de bevoegdheid om regels uit te vaardigen inzake woninghuurovereenkomsten geregionaliseerd en dus overgeheveld naar de gewesten.

Pagina's