Als ik een woning koop die reeds als hoofdverblijfplaats verhuurd is, moet ik dan de huurovereenkomst tussen verkoper en huurder respecteren? Indien de huurprijs te laag is, mag ik deze na aankoop verhogen?

In principe zal je als koper de bestaande woninghuurovereenkomst moeten respecteren. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het om een geregistreerd huurcontract gaat of indien de huurder al meer dan zes maanden de woning bewoont. Als koper  kan je de huurovereenkomst opzeggen volgens de normale opzegvoorwaarden van de woninghuurwet: zie opzeg. Zo zal je een huurovereenkomst van negen jaar kunnen opzeggen voor eigen gebruik, rekening houdend met een opzegtermijn van zes maanden.

Wat de huurprijs betreft, heb je dezelfde rechten en plichten als de vorige eigenaar. Je zal de overeengekomen huurprijs moeten respecteren. De huurprijs kan onder de wettelijke voorwaarden worden herzien: zie herziening van de huurprijs.