Hoe zit het met de verzekeringen in een appartementsgebouw?

In het reglement van mede-eigendom van een appartementsgebouw wordt doorgaans uitgebreid aandacht besteed aan de verzekeringen die de syndicus moet afsluiten in naam van de vereniging van mede-eigenaars. Maar let op: ook de individuele mede-eigenaar heeft werk aan de winkel. 

Zo zal de syndicus voor alle mede-eigenaars een collectieve verzekeringspolis onderschrijven, waarbij hij tevens instaat voor de aangifte en opvolging van een schadegeval. Deze verzekering dekt dan onder meer brand en aanverwante risico’s, de burgerlijke aansprakelijkheid van de mede-eigenaars, de aansprakelijkheid voor het gebouw, een verzekering arbeidsongevallen voor personeel (huisbewaarder).

De individuele mede-eigenaars zullen dan wel nog een eigen brandverzekering moeten afsluiten ter bescherming van hun persoonlijke inboedel.

De huurder van een appartement dient zelf een verzekering af te sluiten ter dekking van zijn huurdersaansprakelijkheid en ter bescherming van zijn inboedel. Zie ook: Moet ik als huurder een verzekering nemen?