Ik heb ontdekt dat mijn verhuurder mij te veel huurgeld heeft aangerekend door een foutieve indexering van de huurprijs. Kan ik het te veel betaalde terugeisen?

Indien je als huurder meer hebt betaald dan je volgens de wet of volgens de huurovereenkomst bent verschuldigd, dan moet je de verhuurder verzoeken om het te veel betaalde terug te betalen. Dit verzoek moet aan de verhuurder worden gestuurd per aangetekende brief.

Je kan de teruggave eisen voor bedragen die betaald werden gedurende de vijf jaar voorafgaand aan dit verzoek. Weigert de verhuurder om het te veel betaalde terug te storten, dan moet de huurder een procedure voor het vredegerecht opstarten binnen een termijn van één jaar na het verzenden van het aangetekend schrijven.