Mag de huurder een daling van de huurprijs vragen?

De huurder kan een daling van de huurprijs vragen wanneer de huurwaarde van de woning is gedaald met minstens 20 % ingevolge nieuwe omstandigheden. Gaat de verhuurder hiermee niet akkoord, dan zal de huurder zijn eis tot verlaging van de huurprijs aan de vrederechter moeten voorleggen. Dit moet gebeuren tussen de zesde en de derde maand vóór het verstrijken van een driejarige periode. De herziene huurprijs geldt vanaf de eerste dag van de volgende driejarige periode.