Mag de vastgoedmakelaar een vergoeding vragen aan de kandidaat-huurder?

Als het gaat over de verhuur van een woning die door de huurder als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, dan is het antwoord neen.

Vroeger gebeurde het soms dat de vastgoedmakelaar zijn commissieloon of een deel ervan doorrekende aan de huurder in plaats van aan de verhuurder. Dit is bij woninghuur wettelijk verboden sinds 17 augustus 2009. De vastgoedmakelaar mag geen vergoeding meer vragen aan de huurder, tenzij de huurder zelf de opdrachtgever is van de vastgoedmakelaar. Dus als de huurder aan de vastgoedmakelaar de opdracht geeft om een huurwoning voor hem te zoeken, dan mag de vastgoedmakelaar zijn ereloon wel degelijk van de huurder ontvangen.

De enige kost die door de vastgoedmakelaar aan de huurder van een woning-hoofdverblijfplaats mag worden aangerekend, is de helft van de kost voor de opmaak van de plaatsbeschrijving. Wettelijk is immers bepaald dat de kosten voor de opmaak van de plaatsbeschrijving bij helften worden verdeeld tussen de verhuurder en de huurder.

Verhuur van kantoren, winkels of parkeergarages blijft buiten het toepassingsgebied van deze bepaling. Dat betekent dat hier wel kan worden overeengekomen dat de huurder (een deel van) de vergoeding aan de vastgoedmakelaar zal betalen.