Mag de vastgoedmakelaar kosten aanrekenen voor de opmaak van de plaatsbeschrijving?

Ja.

De plaatsbeschrijving kan opgesteld worden door de huurder en de verhuurder onderling, zonder beroep te doen op een deskundige. Maar makkelijker is het om hiervoor toch beroep te doen op een vastgoedmakelaar, omdat die gespecialiseerd is in de opmaak van plaatsbeschrijvingen en objectief te werk gaat. De wet voorziet dat de plaatsbeschrijving zowel op kosten van de huurder als van de verhuurder gebeurt, ongeacht of deze is opgesteld door de partijen zelf of een deskundige. De precieze verdeelsleutel wordt niet door de wet bepaald. Meestal worden de kosten gewoon in tweeën verdeeld.