Mag de verhuurder zomaar overgaan tot de indexering van de huurprijs?

Als de huurovereenkomst schriftelijk is afgesloten (wat trouwens verplicht is voor woninghuur), dan mag de verhuurder de huurprijs jaarlijks indexeren, dat wil zeggen aanpassen aan de kosten voor levensonderhoud. Hij heeft dit recht, zelfs wanneer dit niet uitdrukkelijk in de huurovereenkomst is opgenomen. De indexering moet wel schriftelijk worden aangevraagd.

De verhuurder mag de huurprijs éénmaal per jaar aanpassen, en dit ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Dit is niet de datum van de ondertekening van de huurovereenkomst, maar wel de datum waarop de huur is gestart.