Samenwonen: wie huurt de woning?

Hier moeten we een onderscheid maken tussen feitelijk en wettelijk samenwonen.

Feitelijk samenwonen (twee mensen die samenwonen op één adres, zonder een officiële verklaring af te leggen):

  • Als je feitelijk samenwoont, word je beschouwd als alleenstaande. Je hebt geen rechten en plichten tegenover elkaar.
  • Indien de huurovereenkomst is aangegaan door een van de samenwonenden, is enkel hij verantwoordelijk voor de betaling van de huur, maar kan hij ook op eigen houtje de huur opzeggen of kan hij de andere de toegang tot de woning weigeren.
  •  Indien de huurovereenkomst is aangegaan door beide samenwonenden, dan moet elk de helft van de huur betalen (tenzij de huurovereenkomst dit anders zou bepalen).

Wettelijk samenwonen (twee mensen die samenwonen op één adres en hiervoor een verklaring afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand):

In geval van wettelijke samenwoning is de gehuurde gezinswoning beschermd. Wanneer de huurovereenkomst door een van de wettelijk samenwonenden is aangegaan, dan wordt de andere automatisch medehuurder. Beiden zijn dan ook verantwoordelijk voor het betalen van de huurprijs en de één kan de ander niet zomaar op straat zetten.