Wij gaan scheiden. Wat met onze hypothecaire lening?

De hypothecaire lening van de woning staat meestal op naam van beide echtgenoten. Het is begrijpelijk dat de partner die geen eigenaar meer zal zijn van de woning, zal aandringen om geschrapt te worden in deze lening. De bank is echter niet verplicht om hiermee akkoord te gaan! Zo zal de bank steeds nagaan of de overnemende partner in staat is om de lening alleen verder af te betalen.

Wanneer dit volgens de bank onmogelijk is op grond van de financiële situatie van de overnemende partner, dan zal zij niet akkoord gaan om de lening enkel op naam van de overnemende partner te zetten (en dus de andere partner uit het contract te schrappen). Tenzij er bijkomende voorwaarden aan de bank kunnen worden verleend. Deze waarborgen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een borgstelling van de nieuwe levenspartner van de overnemende partner of van een familielid dat bereid is om mee te ondertekenen.