Wij gaan scheiden. Wat met onze samen aangekochte woning?

Indien geen van beide echtgenoten interesse heeft om de woning over te nemen, zal de woning moeten worden verkocht. De opbrengst van de woning dient dan om de hypothecaire lening bij de bank verder af te betalen. Wat daarna nog overblijft, wordt verdeeld in twee gelijke helften.

Het gebeurt vaak dat een van beide echtgenoten de woning wil behouden. De wijze van overdracht kan in onderling overleg worden geregeld. Vaak is de prijs van overname een moeilijk punt bij de onderhandelingen. In dit geval kan een onafhankelijke schatter worden aangesteld waarbij de echtgenoten zich ertoe verbinden om de resultaten van deze schatting te aanvaarden.

Is er onenigheid tussen de echtgenoten over wie de woning mag behouden, dan kan de rechtbank de woning toewijzen aan een van hen. De beslissing hiertoe wordt door de rechtbank genomen rekening houdend met de belangen van de echtgenoten en hun kinderen. Zo zou het beroep van een van de echtgenoten en het verblijf van de kinderen hierbij een doorslag kunnen geven. De rechtbank kan ook rekening houden met de daadwerkelijke mogelijkheden van de partij die de overname van de woning vraagt. Zo is het compleet zinloos om de overname van de woning te vragen wanneer je hiertoe niet de financiële mogelijkheden hebt.