Belasting op leegstand

Teaser: 

Eigenaars van panden in slechte staat moeten een belasting op leegstand betalen.

Description: 

Op die manier wil de overheid deze eigenaars ertoe aanzetten om deze woningen weer beschikbaar voor bewoning te maken.

More Info: 

Het gaat hier om woningen en gebouwen die in slechte staat verkeren door langdurige leegstand of verwaarlozing. De Vlaamse overheid houdt een inventaris van deze panden bij.

De omvang van de belasting op leegstand is afhankelijk van het kadastraal inkomen van de woning.

Wanneer een dergelijke woning wordt verkocht, dan moet de eigenaar de potentiële koper daarvan op de hoogte stellen. De Vlaamse Huisvestingmaatschappij, de sociale huisvestingmaatschappijen en de gemeenten hebben een voorkooprecht op de woningen die in deze lijst zijn opgenomen. De verkoopovereenkomst kan dus slechts worden gesloten onder de opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van dit voorkooprecht.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar gaat na of de woning die je wenst te kopen in de lijst van leegstaande of verwaarloosde woningen is opgenomen. Indien dit het geval is, dan zal de vastgoedmakelaar je erop wijzen dat er een voorkooprecht is voor de Vlaamse Huisvestingmaatschappij, de sociale huisvestingmaatschappijen en de gemeenten. Je kan deze woning dan pas kopen, als zij het pand niet willen kopen.