Bodemonderzoek

Teaser: 

Een bodemonderzoek onderzoekt de toestand van de bodem op een perceel

Description: 

Bij verkoop van een risicogrond moet de eigenaar-verkoper een bodemonderzoek laten uitvoeren.

More Info: 

Om welke gronden gaat het? OVAM houdt een lijst bij van de percelen waarop vervuiling werd vastgesteld, met telkens de ernst van de vervuiling. Daarnaast is er de zogenoemde VLAREBO-lijst: een lijst van gronden die als risicogronden zijn aangeduid omdat er bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, m.a.w. activiteiten die bodemvervuiling kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld drukkerijen, tankstations, stokerijen, ….). Sinds 1 juni 2015 is er naast de VLAREBO-lijst ook een VLAREM I-indelingslijst voor de inrichtingen waarvan de exploitatie na 31 mei is aangevat. De VLAREBO-lijst blijft van toepassing voor de inrichtingen waarvan de exploitatie is aangevat voor 1 juni 2015.

Bij verkoop van dergelijke risicogronden moet de verkoper op zijn kosten een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit moet gebeuren door een erkend bodemsaneringsdeskundige. Hiervoor moet je rekenen op 2.500 euro voor een perceel van een normale grootte.

Indien uit dit onderzoek blijkt dat er een bodemsanering nodig is, dan kan de verkoop niet meteen plaatsvinden. Deze sanering is voor rekening van de eigenaar of degene die de vervuiling heeft veroorzaakt. De kosten bedragen gemiddeld 5.000 tot 10.000 euro.

Pas daarna mag de grond worden verkocht. Anders kan OVAM zich tegen de verkoop verzetten. De verkoper kan wel zijn verplichtingen indien gewenst aan de kandidaat-koper overdragen.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar gaat na of de grond die je wenst te verkopen een risicogrond is. Indien dit het geval is, zal hij een bodemonderzoek laten uitvoeren.