Brandverzekering

Teaser: 

Deze verzekering beschermt je woning bij brand en andere schadegevallen.

Description: 

Wie een woning koopt, moet die woning ook verzekeren. Deze woningverzekering is niet verplicht, maar is sterk aan te bevelen. Deze verzekering wordt in de volksmond meestal nog brandverzekering genoemd. Veel banken zullen bij het afsluiten van de hypothecaire lening aanraden of zelfs eisen om een woning- of brandverzekering af te sluiten.

More Info: 

De brandverzekering dekt veel meer dan enkel brandschade. Ze kan – met veel of weinig beperkingen naargelang de verzekeringsmaatschappij –  de volgende risico’s dekken:

 • Brand
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
 • Storm en hagel
 • Waterschade
 • Glasbreuk
 • Diefstal
 • Een boom die op je woning valt
 • Een wagen die tegen je woning rijdt
 • Implosie van bijvoorbeeld een televisietoestel
 • Een losgebroken dier dat tegen je woning knalt
 • Sinds 2006: natuurrampen
 •  …

De brandverzekering dekt de schade aan je woning met erg volledige basisdekkingen. Daarnaast voorziet ze op grond van een aantal aanvullende dekkingen ook in de vergoeding van bepaalde kosten die rechtstreeks uit het schadegeval voortvloeien zoals de reddingskosten, de kosten voor het slopen van beschadigde goederen en voor het transport van het puin, de huisvestingskosten als het huis onbewoonbaar is geworden, de expertisekosten, …

Vergeet niet je verzekeraar te contacteren indien je je woning herinricht of renoveert. Als die werken de waarde van je woning verhogen, dan moet de polis ook worden aangepast. Anders loop je het risico onderverzekerd te zijn.

Appartementen

In appartementsgebouwen zal de syndicus voor het gebouw een collectieve brandverzekering afsluiten. De verzekeringspremie maakt deel uit van de algemene onkosten, waarin elke mede-eigenaar zijn aandeel moet betalen. Zelf blijft de eigenaar wel nog instaan voor de verzekering van zijn inboedel.

Huur je een woning, dan is het ook aangeraden om een verzekering te nemen: zie brandverzekering bij woninghuur

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

Het is aangeraden om een brandverzekering af te sluiten zodra je de onderhandse verkoopovereenkomst tekent bij de vastgoedmakelaar. De vastgoedmakelaar zal je zeker wijzen op het belang van deze verzekering. Je bent niet verplicht om de bestaande brandverzekering van de vorige eigenaar over te nemen als je een woning koopt.