Deontologie

Teaser: 

Vastgoedmakelaars moeten een aantal strikte deontologische regels naleven.

Description: 

Deze regels staan in het reglement van de plichtenleer, opgesteld door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

More Info: 

Bij deze regels wordt specifiek de aandacht gevestigd op een aantal verplichtingen:

  1. de wetten en reglementen die van toepassing zijn op het beroep naleven;
  2. de verplichting om zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren; 
  3. de verplichting om zijn klanten heldere modelcontracten voor te stellen; 
  4. verplichtingen inzake transparantie;
  5. het verbod om honoraria te ontvangen van andere personen dan de opdrachtgever;
  6. de verplichting om een derdenrekening te openen;
  7. de discretieplicht naleven;
  8. het verbod op belangenconflicten;
  9. de verplichting om gemiddeld minstens 10 uur per jaar permanente opleiding te volgen;
  10. en de verplichting om over een financiële borgstelling te beschikken.