Elektriciteitsattest

Teaser: 

Dit attest wordt afgeleverd na een keuring van de huishoudelijke elektrische installatie

Description: 

Indien men een (nieuwe) aansluiting wenst op het elektriciteitsnet, dient men in het bezit te zijn van een conform elektriciteitsattest. Wie een woning verkoopt is sinds 1 juli 2008 verplicht om dit attest te bezorgen aan de koper. Zonder attest van de elektriciteit kan de verkoop niet doorgaan.

More Info: 

Deze controle is verplicht als de elektrische installatie dateert van vóór 1 oktober 1981 en nog niet gecontroleerd werd door een erkend organisme. Een installatie van vóór 1 oktober 1981 die nadien werd vernieuwd of verzwaard, moet dus niet opnieuw worden gekeurd voor zover het keuringsverslag geldig voor de volledige installatie kan worden bezorgd.

De verkoper moet de elektriciteitskeuring of het controlebezoek op zijn kosten laten uitvoeren door een hiertoe door de overheid erkend keuringsorganisme. Het resultaat van het onderzoek heeft op zich geen gevolgen voor de verkoop. Wanneer uit het keuringsverslag blijkt dat de installatie is afgekeurd, is de koper wel verplicht om binnen de 18 maanden na het verlijden van de authentieke akte van aankoop een nieuwe controle te laten uitvoeren.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

De vastgoedmakelaar zorgt dat het elektriciteitsattest reeds aanwezig is bij de onderhandse verkoopovereenkomst. De inhoud van het attest moet pas verplicht worden opgenomen in de authentieke akte van aankoop. Zonder dit attest kan de verkoop niet doorgaan. Het is echter aangeraden om de inhoud ervan reeds op te nemen in de onderhandse verkoopovereenkomst om latere discussies met de koper te vermijden.