Energiedeskundige bij EPC

Teaser: 

Het energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop en verhuur van woningen moet worden opgesteld door een erkend energiedeskundige type A.

Description: 

Een lijst van deze energiedeskundigen type A vind je op de website van VEA, het Vlaams Energieagenschap: www.energiesparen.be.

More Info: 

De energiedeskundige inspecteert de woning en verwerkt de gegevens via een specifiek computerprogramma. Dit neemt ongeveer een halve dag in beslag.

Een getal van 0 tot 700 duidt aan hoe energiezuinig de woning is. Hoe lager de score, hoe energiezuiniger de woning. Het resultaat wordt ook nog eens op een kleurenbalk op het energieprestatiecertificaat aangeduid: groen is energiezuinig en rood is energieverslindend.

De prijs voor de opmaak van het EPC wordt door de markt bepaald en schommelt volgens de grootte van de woning, de al dan niet aanwezigheid van plannen en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige. Het is dan ook aangewezen om vooraf goede prijsafspraken te maken met de energiedeskundige.