Ereloon van de vastgoedmakelaar

Teaser: 

Vergoeding die de vastgoedmakelaar vraagt voor zijn tussenkomst.

Description: 

De vastgoedmakelaar vraagt een vergoeding voor zijn tussenkomst: het ereloon of honorarium. Verplichte of aanbevolen tarieven zijn verboden. Dit is niet alleen zo voor de vastgoedmakelaars, maar geldt ook voor boekhouders, advocaten, architecten en heel wat andere vrije beroepen. Het opleggen van tarieven gaat in tegen de regels van de mededinging en dit zowel naar Belgisch als naar Europees recht.

More Info: 

De tarieven van de vastgoedmakelaar moeten in elk geval van buitenaf zichtbaar zijn. De consument moet namelijk weten aan welk tarief de makelaar werkt, nog voor hij het kantoor binnenstapt. De aangeduide prijs moet alles omvatten wat hij aan de vastgoedmakelaar moet betalen (bijvoorbeeld: de commissie, de btw, de eventuele dossierkosten, de kosten van het deskundigenonderzoek...). Tot slot zijn in de BIV-plichtenleer nog een aantal zeer strikte bepalingen opgenomen in verband met het ereloon van de makelaar. Zo is er bijvoorbeeld het verbod om honoraria te ontvangen van andere personen dan de opdrachtgever of de verplichting om een derdenrekening te openen en fondsen en waarden die niet aan de vastgoedmakelaar toekomen op deze rekening te plaatsen.