Erfdienstbaarheid

Teaser: 

Dit is een last waarmee een onroerend goed wordt bezwaard in het voordeel van een ander onroerend goed.

Description: 

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerend goed dat aan iemand toebehoort, het dienend of lijdend erf genoemd, wordt bezwaard ten voordele van een andere onroerend goed dat aan iemand anders toebehoort, het heersend erf genoemd. Het gaat dus om twee erven van verschillende eigenaars. Op het ene erf rust er een last, terwijl het andere erf een voordeel geniet.

We verduidelijken met een voorbeeld: recht van doorgang. Als een landbouwer een recht van doorgang heeft op jouw erf, dan kan je als eigenaar van dat erf niet bouwen of geen afsluiting plaatsen op de plaats waar die doorgang zich bevindt. Je moet er dus voor zorgen dat de landbouwer steeds vrije doorgang heeft over je erf. Jouw erf is dan het dienend of lijdend erf, dat van de landbouwer is het heersend erf.

More Info: 

Er zijn drie mogelijke vormen van erfdienstbaarheden:

  • Wettelijke erfdienstbaarheden: erfdienstbaarheden door de wet vastgelegd.
  • Conventionele erfdienstbaarheden: erfdienstbaarheden door mensen onderling overeengekomen.
  • Natuurlijke erfdienstbaarheden: erfdienstbaarheden die door de ligging zijn bepaald.

Erfdienstbaarheden zijn in principe eeuwigdurend en gaan dus automatisch over bij de verkoop van vastgoed, zelfs als de erfdienstbaarheid niet uitdrukkelijk in de verkoopovereenkomst wordt vermeld. Wanneer je een woning wil kopen, moet je altijd nagaan of er erfdienstbaarheden op het onroerend goed rusten, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

Het behoort tot de informatieverplichting van de vastgoedmakelaar om je als koper op de hoogte te brengen van erfdienstbaarheden. Hoewel de erfdienstbaarheden niet uitdrukkelijk in de compromis of notariële verkoopakte moeten worden vermeld, is het aangeraden om dit zoveel mogelijk te doen. Zo vermijd je problemen achteraf.