Huurovereenkomst van lange duur

Teaser: 

Een huurovereenkomst van lange duur loopt langer dan negen jaar

Description: 

Deze overeenkomst moet bij notariële (authentieke) akte worden vastgelegd omdat de wetgever eist dat dergelijke langlopende huurcontracten worden overgeschreven op het hypotheekkantoor. De hypotheekbewaarder kan enkel authentieke akten overschrijven in zijn registers, geen onderhands opgemaakte huurcontracten. De opmaak van een notarieel huurcontract brengt uiteraard de nodige kosten met zich mee.

More Info: 

Deze huurovereenkomst eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen termijn, op voorwaarde dat de overeenkomst wordt opgezegd. De opzegtermijn bedraagt zes maanden. Gebeurt dit niet, dan wordt de huurovereenkomst telkens met drie jaar verlengd, onder dezelfde voorwaarden: zie opzeg.

Deze huurovereenkomst kan vroegtijdig worden opgezegd. Alle opzeggingsmogelijkheden en –modaliteiten die gelden voor de negenjarige huurovereenkomsten gelden ook voor de huurovereenkomsten van lange duur: zie  vroegtijdige opzeg.