Huurpremie

Teaser: 

Financiële tegemoetkoming voor wie vier jaar of langer op een sociale woning wacht.

Description: 

De Vlaamse huurpremie is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen die vier jaar of langer op een sociale woning wachten.  Met deze premie kunnen deze mensen in afwachting van een sociale woning een woning op de private huurmarkt huren.  Deze huurpremie werd ingevoerd vanaf 2012.

More Info: 

Concreet zullen mensen met een laag inkomen die vier jaar of langer kandidaat-huurder zijn voor een sociale woning een tegemoetkoming krijgen in de huurprijs.  De tegemoetkoming wordt afgestemd op de huurprijs en de gezinsgrootte en bedraagt 1/3 van de huurprijs, met een maximum van 123,64 euro per maand per gezin.  Daarbovenop komt nog eens 20,61 euro per persoon ten laste. In Vlabinvestgebied, één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent bedraagt de maximale subsidie 136,01 euro, met 22,67 euro extra per persoon ten laste.

De huurpremie wordt jaarlijks geïndexeerd in januari.

Rechthebbenden worden automatisch aangeschreven.

De huurpremie is niet hetzelfde als de huursubsidie.