Hypothecair mandaat

Teaser: 

De lener geeft aan de bank een volmacht om een hypotheek te nemen indien de bank dat nodig acht.

Description: