Hypothecaire inschrijving

Teaser: 

De inschrijving van de hypotheek in het register van het hypotheekkantoor.

Description: 

Elke hypotheek moet in het register van het hypotheekkantoor worden ingeschreven om tegenstelbaar te zijn aan derden. Dit is de hypothecaire inschrijving.

More Info: 

Voor deze hypothecaire inschrijving moet je hypotheekrechten.

De hypotheek verdwijnt niet automatisch wanneer de schuld is terugbetaald. Hij wordt ingeschreven voor een periode van dertig jaar en vervalt daarna automatisch. Wie zijn woning verkoopt tijdens die dertig jaar, moet de inschrijving laten doorhalen of schrappen, om te kunnen verkopen voor ‘voor vrij en onbelast’. Deze doorhaling brengt kosten met zich mee en moet gebeuren bij notariële akte.

Iedereen kan op het hypotheekkantoor tegen betaling een overzicht krijgen van de verschillende hypothecaire inschrijvingen op een onroerend goed. Dat overzicht wordt de hypothecaire staat genoemd.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

Wie een woning wil kopen, moet weten of er op het pand nog hypothecaire inschrijvingen rusten. De vastgoedmakelaar kan dit voor je nagaan. Hiervoor controleert hij de hypothecaire staat.