Hypotheek

Teaser: 

Bij het aangaan van een hypothecaire lening, neemt de bank een hypotheek op je woning

Description: 

Als je een hypothecaire lening of hypothecair krediet aangaat, wil de bank zeker zijn dat je deze lening ook op tijd en stond zal aflossen. Vandaar dat de bank een hypotheek op je woning neemt. Dit betekent dat de bank het recht heeft om bij wanbetaling de woning te verkopen en aldus te recupereren wat je nog verschuldigd bent aan de bank.

More Info: 

Het bedrag waarvoor hypotheek wordt genomen, is meestal gelijk aan de som die je leent, verhoogd met 10 % plus drie jaar rente. Door deze verhoging zijn ook de kosten bij eventuele betalingsmoeilijkheden (procedurekosten, gerechtskosten, …) gewaarborgd.

Als je als lener de lening niet terugbetaalt zoals overeengekomen, dan mag de bank de woning openbaar laten verkopen. Met de opbrengst van die verkoop kan de bank dan de uitstaande schuld zuiveren. Als de verkoop meer opbrengt dan de uitstaande schuld, dan krijg je als lener natuurlijk het saldo (overschot), tenzij er nog andere schuldeisers zijn. Het is niet zo dat de bank je huis gaat verkopen bij het minste terugbetalingprobleem. De bank zal eerst een minnelijke schikking proberen te vinden.

Elke hypotheek moet in het register van het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) worden ingeschreven om tegenstelbaar te zijn aan derden. Dit is de hypothecaire inschrijving.

Meerdere banken kunnen een hypotheek vestigen op dezelfde woning. Wie zijn hypotheek het eerst laat inschrijven op het AAPD, krijgt voorrang bij verkoop.

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

Als je een woning koopt, is het belangrijk om te weten of er nog hypotheken op het pand rusten. De vastgoedmakelaar zal dit voor je uitzoeken. Hij controleert hiervoor de hypothecaire staat, die het overzicht van de hypothecaire inschrijvingen bevat. Zo ken je de verschillende hypotheken die op het pand rusten en weet je of er nog schuldeisers zijn. Als er geen hypotheken op de woning rusten, dan wordt het goed ‘voor vrij en onbelast’ verkocht.