Levenslange huur

Teaser: 

Deze huurovereenkomst eindigt automatisch bij het overlijden van de huurder.

Description: 

Deze huurovereenkomst is eigenlijk een kanscontract en eindigt automatisch bij het overlijden van de huurder. Er moet dus geen opzeg worden gegeven. Deze overeenkomst moet schriftelijk worden afgesloten. Werd er geen schriftelijke huurovereenkomst afgesloten, dan wordt de overeenkomst gewoon beschouwd als een negenjarige huurovereenkomst.

More Info: 

Het is aan te raden om deze huurovereenkomst in een notariële akte vast te leggen die dan door tussenkomst van de notaris wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor. Op deze manier maak je de huurovereenkomst ‘tegenstelbaar’ aan derden. Dit betekent dat anderen met de levenslange huurovereenkomst rekening moeten houden.

Deze overeenkomst kan in bepaalde gevallen vroegtijdig worden opgezegd: zie vroegtijdige opzeg. Opdat de verhuurder over de wettelijke vervroegde opzeggingsmogelijkheid zou beschikken, is wel vereist dat dit uitdrukkelijk zo bepaald is in het huurcontract.