Meerwaardebelasting

Teaser: 

Belasting die je moet betalen als je een woning koopt en die binnen de vijf jaar opnieuw verkoopt met een meerwaarde.

Description: 

Voor een particulier wordt de verkoop beschouwd als het gewone beheer van zijn patrimonium en is een meerwaarde bij verkoop van een onroerend goed normaal niet belastbaar. In bepaalde gevallen zal er echter toch een (meerwaarde)belasting verschuldigd zijn.

More Info: 

Wie een woning koopt en die binnen de vijf jaar na de aankoop weer verkoopt, moet belasting betalen op de meerwaarde.

De meerwaardebelasting is niet van toepassing:

  • als de woning als hoofdverblijfplaats dient
  • als je de woning hebt geërfd
  • bij onteigening
  • als de woning toebehoort aan minderjarigen

De meerwaardebelasting bedraagt 16,5 % op het verschil tussen de aankoopprijs van de woning en de verkoopprijs.

Voor de berekening van de meerwaarde wordt het verschil genomen tussen de aankoop- en verkoopprijs. De verkoopprijs mag worden verminderd met de verkoopkosten (ereloon van de vastgoedmakelaar, notariskosten, registratierechten). De aankoopprijs mag verhoogd worden met de aankoopkosten, namelijk een forfait van 25 % op de aankoopprijs (of de reële aankoopkosten als deze hoger lagen). De alzo verkregen aankoopprijs mag dan nog eens worden verhoogd met  5 % per jaar tussen aankoop en verkoop. Ook de kosten van werken uitgevoerd door een geregistreerd aannemer mogen worden bijgeteld.

De meerwaardebelasting is ook van toepassing op bouwgrond. Bij een verkoop binnen de vijf jaar is dat 33 % belasting, tussen het vijfde en het achtste jaar daalt het bedrag naar 16,5 %.