Overdracht van huur

Teaser: 

De huurder draagt zijn huurovereenkomst over aan een andere persoon

Description: 

Bij overdracht van huur komt er geen huurovereenkomst tot stand tussen de overdrager en de overnemer. De overdrager draagt zijn huurrechten over aan een derde, de overnemer, die de oorspronkelijke huurovereenkomst zal voorzetten als rechtstreekse huurder van de eigenaar.

Bij woninghuur is huuroverdracht in principe verboden.

Hiervan kan enkel worden afgeweken mits schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verhuurder. Deze toestemming kan in het huurcontract zelf ingeschreven worden of in elk later geschrift.

Als de verhuurder instemt met de overdracht, dan houdt de toestemming in dat de overdrager ontheven wordt van elke huurdersverplichting in de toekomst. Dat is tenminste het principe. Want niets belet dat de verhuurder conventioneel zou bedingen dat de overdrager hoofdelijk gehouden blijft met de nieuwe huurder tot betaling van de huurgelden. Op dat moment heeft de verhuurder twee schuldenaars. Blijkt de overnemer insolvabel, dan kan de verhuurder zijn pijlen richten op de overdrager.

More Info: 

Een schriftelijke huuroverdracht moet binnen twee maanden verplicht worden geregistreerd: zie registratie van de huurovereenkomst.

Opgelet! Overdracht van huur is niet hetzelfde als onderhuur.