Renovatiehuurovereenkomst

Teaser: 

Huurovereenkomst waarbij de huurder werken uitvoert die normaal ten laste zijn van de verhuurder.

Description: 

Een renovatiehuurcontract is een woninghuurcontract waarbij de huurder in het gehuurde goed werken uitvoert die normaal ten laste zijn van de verhuurder. De huurder staat in voor de kosten van de werken die hij zal uitvoeren in het pand. In ruil kan de huurder aanspraak maken op een vermindering van het huurgeld of een andere tegenprestatie van de verhuurder (zie verder).

More Info: 

In de renovatiehuurovereenkomst moet duidelijk worden vermeld welke werken de huurder zal uitvoeren en hoeveel tijd hij hiervoor nodig zal hebben. Het kan gaan om eenvoudige verfrissings-, inrichtings- of schilderwerken. Evengoed kan het echter gaan om meer ingrijpende werken. Elk werk moet precies worden omschreven en nauwkeurig geraamd. Ook de dag van de aanvang van de werken moet worden vermeld.

Tot slot moet de tegenprestatie van de verhuurder worden omschreven. Die kan bestaan uit:

  • een tijdelijke vermindering of kwijtschelding van de huur;
  • de verhuurder ziet af van het recht om een herziening van de huurprijs te vragen;
  • de verhuurder verbindt zich ertoe om de huurovereenkomst niet vervroegd te beëindigen;
  • of een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Als het pand moet worden aangepast aan de minimumnormen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, dan mag er tijdens de uitvoering van de werken geen huurgeld worden gevraagd.

Op het einde van de werken moeten deze worden opgeleverd. Nadat de werken zijn uitgevoerd, wordt een proces-verbaal opgemaakt.

 

Dit doet de vastgoedmakelaar voor je: 

Wil je een sluitende renovatiehuurovereenkomst, dan moet die bijzonder goed worden opgesteld. Laat je dus bijstaan door een vastgoedmakelaar. Die zal de nodige afspraken duidelijk op papier zetten.