Advertentieplicht EPC: wat moet je zeker vermelden?

Vanaf het moment dat je een bord te koop of te huur plaatst of je woning via een website te koop of te huur stelt, moet er een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikbaar zijn. Via dat EPC krijgen potentiële kopers of huurders een idee van de energiezuinigheid van de woning. Sinds 1 januari 2012 moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in de advertenties waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden.

Voor bestaande huizen en appartementen moet je in de advertentie eerst en vooral het kengetal opnemen, uitgedrukt in kWh/m². Dit kengetal geeft het energieverbruik per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte weer. Daarnaast moet je het volledige adres van de woning in de advertentie vermelden. Wil je het adres liever niet kenbaar maken, dan moet je de unieke code van het EPC vermelden. Die unieke code is een deel van het certificaatnummer dat op ieder EPC vermeld wordt.

Bij nieuwbouwwoningen en nieuwbouwappartementen moet je naast het kengetal samen met het adres of de unieke code ook het E-peil vermelden.

Als de eigenaar of gemachtigde (vastgoedkantoor, notaris,...) het kengetal en het adres of de unieke code niet of niet correct publiceert, kan het VEA een administratieve geldboete tussen 500 en 5000 euro opleggen aan de eigenaar of de gemachtigde.

Elke zaterdag beantwoorden wij een vastgoedvraag in de bijlage van Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Standaard en Het Nieuwsblad. Ook een vastgoedkwestie? Surf naar cibweb.be.