Hoe bindend is een sms bij een woningtransactie?

Als een kandidaat-koper een concreet bod uitbrengt is dat bindend, ook als dit via e-mail of sms gebeurt.  Laat de verkoper weten dat hij ingaat op het bod, dan is de overeenkomst een feit en is de bieder verplicht om het pand te kopen tegen de geboden prijs. Daarmee is de  verkoopovereenkomst gesloten. Bied daarom nooit lichtzinnig op een huis en verbind ook altijd een termijn aan je bod – net zoals bij een optie. Zo blijf je niet te lang gebonden als de verkoper niet meteen de knoop doorhakt. Dat zou lastig kunnen zijn als je intussen op een andere woning botst die je interesseert.

Wat als de verkoper het bod per sms heeft aanvaard?

Het Gentse Hof van Beroep oordeelde in haar arrest van 26 september 2013 dat een aanvaarding van een bod via sms niet volstaat om de verkoop van een onroerend goed te bewijzen. Een overeenkomst met een transactiewaarde boven 375 euro moet immers bewezen worden via een (authentieke of onderhandse) akte.

Een sms waarin een bod van een kandidaat-koper wordt aanvaard, kan niet beschouwd worden als een onderhandse overeenkomst, aangezien de handtekening van de partijen ontbreekt.  Wel levert het sms-bericht een ‘begin van schriftelijk bewijs’ op.  Aanvullende bewijzen zoals getuigen, vermoedens en andere ondersteunende geschriften (mails, briefwisseling) zullen het bestaan van de overeenkomst moeten bevestigen.