Kan de huurprijs zomaar stijgen?

Kan een verhuurder, los van de indexering, zelf de huurprijs aanpassen? Nee. Bij een huurovereenkomst van drie jaar of minder ligt de prijs vast en is een herziening onmogelijk. Voor huurovereenkomsten van negen jaar of meer kunnen huurder en verhuurder afspreken om bij het einde van elke driejarige periode de huurprijs te herzien. Een herziening kan enkel worden gevraagd tussen de negende en de zesde maand vóór het einde van de driejarige periode.
Raak je het niet eens over een herziening, dan kan de vragende partij zich richten tot de vrederechter tussen de zesde en de derde maand die de einddatum van de driejarige periode voorafgaat. De vrederechter zal de herziening toestaan als de vragende partij bewijst dat de normale huurwaarde van de woning door nieuwe omstandigheden twintig procent hoger of lager ligt dan de oorspronkelijke huurprijs, of als de verhuurder bewijst dat de normale huurwaarde van de woning door werken in de woning met ten minste tien procent van de oorspronkelijk huurprijs is gestegen.

Elke zaterdag beantwoorden wij een vastgoedvraag in de bijlage van Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Standaard en Het Nieuwsblad. Ook een vastgoedkwestie? Surf naar cibweb.be of mail naar communicatie@cib.be.