Moet je als koppel samen het huurcontract ondertekenen?

Indien je getrouwd bent of wettelijk samenwoont, dan volstaat het dat een van beide partners de huurovereenkomst ondertekent. De partner die niet tekent, wordt automatisch medehuurder. Elke partner kan voor 100 % van de huurprijs worden aangesproken. Een opzegging is slechts geldig als deze van beide partners uitgaat.

Anders is het voor feitelijk samenwonenden. Onderteken je beiden het huurcontract, dan word je elk voor de helft medehuurder. Dat betekent ook dat je beiden slechts elk voor de helft van de huurprijs kan worden aangesproken. Ondertekent slechts één van beiden het huurcontract, dan wordt de andere niet automatisch medehuurder. De huurprijs moet enkel betaald worden door de ondertekenaar. Je wordt ook niet beschermd indien één van beide partners overlijdt. Het is dus veiliger om beiden de overeenkomst te ondertekenen.

Elke zaterdag beantwoorden wij een vastgoedvraag in de bijlage van Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Standaard en Het Nieuwsblad. Ook een vastgoedkwestie? Surf naar cibweb.be of mail naar communicatie@cib.be.