Waarom is een stookolieattest belangrijk?

Bestaande stookolietanks moeten op geregelde tijdstippen worden gecontroleerd. Dit is wettelijk verplicht. Een ondergrondse huishoudelijke stookolietank (opslagcapaciteit van minder dan 5.000 liter) moet om de vijf jaar gecontroleerd worden door een erkend stookolietechnicus. De controle van de stookolietank moet gebeuren door een door de overheid erkend technicus. Na de controle plaatst hij een groen, oranje of rood keuringsplaatje ('dop') op de tank. Op basis van deze controle ontvang je een stookolieattest. Bij de verkoop van een woning die voorzien is van een stookolietank kan de verkoper dit keuringsattest maar beter aan de koper bezorgen. Stel dat er bijvoorbeeld een lekkage ontstaat waardoor stookolie in de bodem binnendringt, dan is het keuringsrapport een nuttig instrument in het kader van eventuele aansprakelijkheidsdiscussies tussen de koper en de verkoper.

Elke zaterdag beantwoorden wij een vastgoedvraag in samenwerking met CIB Vlaanderen, de Confederatie van Immoberoepen. Ook een vastgoedkwestie? Surf naar cibweb.be.