Wanneer kan je beroep doen op de verzekering gewaarborgd wonen?

Via de gratis verzekering gewaarborgd wonen wil de Vlaamse overheid mensen beschermen die een hypothecaire lening aangaan voor de aankoop, bouw of renovatie van een woning. Wanneer je plots je werk verliest door ontslag of ziekte zal deze verzekering tussenkomen om je lening te helpen afbetalen. De verzekering is tien jaar lang geldig. Als je in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je hypothecaire lening. In geval van arbeidsongeschiktheid zal de verzekering gedurende maximaal 36 maanden aan een stuk tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid bedraagt de tussenkomst maximaal 18 opeenvolgende maanden. De tussenkomst van de verzekering gaat pas in na drie maanden. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je o.a. de verzekering aanvragen binnen het eerste jaar nadat je je lening hebt afgesloten. De verkoopwaarde van de woning mag ook niet hoger liggen dan 320.000 euro.

Lees meer over de verzekering gewaarborgd wonen.

Elke zaterdag beantwoorden wij een vastgoedvraag in de bijlage van Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, De Standaard en Het Nieuwsblad. Ook een vastgoedkwestie? Surf naar cibweb.be.