Wat als de huurder aan het contract onderuit wil?

Wanneer iemand een huurovereenkomst tekent, maar zich nog voor de ingenottreding plots bedenkt,  dan komt dit neer op een contractbreuk. De huurder weigert immers de overeenkomst verder uit te voeren. De verhuurder heeft dan ook recht op een  vergoeding voor de schade die hij lijdt door deze contractbreuk. Is er een clausule opgenomen in de huurovereenkomst (forfaitair bedrag verbrekingsvergoeding), dan weet de huurder onmiddellijk waar hij aan toe is. Is er van een clausule geen sprake, dan zal de verhuurder zijn reële schade moeten bewijzen. Raken huurder en verhuurder het eens over het bedrag van de verbrekingsvergoeding, dan doen ze er goed aan een document te ondertekenen tot minnelijke ontbinding van de huurovereenkomst. Daarin staat beschreven dat de partijen akkoord gaan om de huurovereenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat de huurder een nader bepaalde verbrekingsvergoeding betaalt. Komen ze hierover niet overeen, dan zullen ze het geschil voor de vrederechter moeten brengen. Met andere woorden: je bent maar beter zeker van je stuk vooraleer je je handtekening ergens onder zet.