Wat als de huurder van je woning komt te overlijden?

In principe betekent het heengaan van de huurder niet het einde van de huurovereenkomst, behalve in geval van levenslange huur. De  rechten en plichten uit de huurovereenkomst, waaronder de betaling van de huurgelden, worden overdragen aan de erfgenamen van de huurder.  Zij zullen moeten beslissen of ze de huurovereenkomst voortzetten, opzeggen of eventueel met de verhuurder een minnelijke ontbinding overeenkomen. Meldt er zich niemand aan om de nalatenschap op te eisen, zijn er geen erfgenamen bekend of verwerpen zij allen de nalatenschap, dan word je geconfronteerd met een onbeheerde nalatenschap. Dat is bijzonder vervelend aangezien de woning nog de inboedel van de overledene bevat, ze niet meer onderhouden en verwarmd wordt, de huurgelden niet langer betaald worden, het inbraakrisico reëel is, ... Als verhuurder heb je niet zomaar het recht om zelf de woning te ontruimen en zal je geen andere keuze hebben dan gerechtelijke stappen te ondernemen. Weet tot slot dat je contractueel kan afwijken van het principe van de verderzetting van de overeenkomst door de erfgenamen. Dit kan simpelweg door het huurcontract af te sluiten onder de ontbindende voorwaarde van het overlijden van de huurder.