Werken in de vastgoedsector

Wie niet (direct) als zelfstandige aan de slag wil, kan als loontrekkende aan de slag. Als loontrekkende werk je onder een arbeidsovereenkomst, wat je als zelfstandige niet doet.

De arbeidsovereenkomst bevat allerlei afspraken die zowel de werknemer als de werkgever dienen na te komen. De arbeids-en loonsvoorwaarden die vastliggen in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) liggen hiervoor aan de basis. Voor de vastgoedsector worden deze afspraken onderhandeld in het Paritair Comité voor het Beheer van Gebouwen, de Vastgoedmakelaars en de Dienstboden; ook wel het Paritair Comité 323 genoemd.

In onderstaand schema vind je de grootste verschillen tussen werken als loontrekkende en werken als zelfstandige in de vastgoedsector.

Loontrekkende
Zelfstandige
Je zorgt niet zelf voor je sociale zekerheid. Je werkgever betaalt de sociale bijdragen via je salaris.Je regelt zelf alles voor je sociale zekerheid en betaalt zelf de sociale bijdragen.
Je werkgever sluit zich in jouw plaats aan bij een sociaal verzekeringsverzekeringsfonds, een kinderbijslagfonds, een arbeidsongevallenverzekering, ...Je sluit je zelf aan bij een aantal organismen om je bescherming te garanderen: sociaal verzekeringsfonds, ziekenfonds, ...
Bij werkonbekwaamheid krijg jeeen vervangingsinkomen. Jouw werkgever of het ziekenfonds betaalt dat.Bij werkonbekwaamheid krijg je pas een forfaitaire uitkering vanaf de tweede maand. Tenzij je een verzekering voor gewaarborgd inkomen hebt afgesloten.
Je prestaties als loontrekkende geven je recht op een wettelijk pensioen. Dat krijg je op de pensioengerechtigde leeftijd.  Je wettelijk pensioen als zelfstandige is eerder beperkt. Je betaalt dus het best bijdragen voor een aanvullend pensioen.
Misschien geniet je van een aantal extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, een hospitalisatie- of groepsverzekering. Wil je bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering? Dan moet je zelf een contract afsluiten.