CIB Vlaanderen wordt CIB en daar hoort een volledig nieuw kleedje bij. Klik hier voor meer info.

Bemiddeling syndicsoftware

CIB heeft het engagement op zich genomen om bemiddeling mogelijk te maken bij conflicten tussen syndici en hun softwareleverancier. In heel wat licentieovereenkomsten tussen syndici en hun softwareleverancier wordt die bemiddeling voorzien. Op deze pagina kan je de informatie terugvinden die nodig is om in te tekenen op de bemiddeling.

Belangrijk is dat je het bemiddelingsreglement nader bekijkt. Dit reglement bevat alle details over hoe de bemiddeling wordt opgestart, verloopt en wat het resultaat ervan kan zijn.

Om de bemiddeling op te starten moet je het bemiddelingsaanvraagformulier bezorgen via studiedienst@cib.be of per post aan ‘Secretariaat cib - Bemiddeling, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent’. 

Je kan het formulier hier downloaden.

Tot slot vind je hier ook de lijst terug van bemiddelaars waarmee wordt gewerkt. Het secretariaat van het bemiddelingscentrum zal, bij ontvangst van een volledig en geldig aanvraagformulier, één van deze bemiddelaars aanduiden voor het dossier.

 

Deze browser is niet compatibel met CIB. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.