Mede-eigendom: kan men zomaar punten toevoegen aan de agenda van de algemene vergadering?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een bepaald agendapunt niet op de agenda werd geplaatst of dat de syndicus per abuis een punt op de agenda heeft vergeten te plaatsen. De vraag of het mogelijk is om tijdens de algemene vergadering nog agendapunten toe te voegen moet negatief beantwoord worden. Op de algemene vergadering kan maar een geldige beslissing genomen worden in zoverre het voorwerp ervan als agendapunt was opgenomen. 

Antwoord: 

Verder lezen?