Welke gemeenschappelijke kosten moet de huurder van een appartement betalen?

In veel huurcontracten heeft de huurder van een appartement er zich toe verbonden om de gemeenschappelijke kosten op zich te nemen. Dient de syndicus hiermee rekening te houden? De eigenaar dient zijn gemeenschappelijke lasten te betalen aan de vereniging van mede-eigenaars, zelfs wanneer in de  huurovereenkomst  is bepaald  dat de huurder persoonlijk tot deze lasten is gehouden. In se is de syndicus niet verplicht om een uitsplitsing te maken tussen eigenaarslasten en huurderslasten.

Antwoord: 

Verder lezen?